MedAssist står for...

MedAssist formidler læger til vikariater og drifter lægeklinikker efter udbud fra Regionerne.

Både MedAssist’s direktør Nils Høgalmen og vores rekrutteringsansvarlige, Marianne Kierkegaard har været i branchen siden 2003 - rekrutteringsansvarlig indenfor primærsektoren Camilla Thorstensen siden 2015. Fra 2007 og frem til 2016 var Nils adm. direktør i VikTeam, mens Marianne var rekrutteringsansvarlig samme sted. MedAssist’s bestyrelsesformand Jens Ole Kristensen var med til at stifte VikTeam i 1996 og ledede selskabet frem til 2007, hvor VikTeam blev købt af Falck. Sammen var vi med til at udvikle VikTeam fra et lille godt bureau til Danmarks største lægevikarbureau.

Og netop at være et lille godt bureau er, hvad vi vil igen. Finde de bedste jobs til de bedste læger og sørge for at både kunder, regioner, fylker og landsting samt vores læger oplever, at de er i centrum for vores indsats.

Derudover har mange år i branchen gjort, at vi stiller til start med nogle visioner. Specielt i forhold til drift af lægeklinikker, hvor vi mener lægemangelen i yderområderne kræver, at der tænkes i nye baner. Det nuværende system har vist sig at ikke kunne sikre en praktiserende læge til alle i Danmark. Ikke fordi det har været et dårligt system. Men måske fordi systemet har manglet fleksibilitet til at følge med tidens udvikling.

Første mål er at vise, at vores klinikker er et fuldgyldigt alternativ og derved en solid midlertidig løsning, til der igen er PLO-læger nok. Gennem investeringer i moderne klinikker med nyt og effektivt udstyr samt fastansatte læger og klinikpersonale, der sikrer kontinuiteten i forhold til patientbehandlingen, sørger vi for gode løsninger i en mellemperiode.

MedAssist er ISO-certificeret jfr. ISO 9001:2015. Det betyder, at vores arbejdsprocesser indenfor administration, rekruttering, salg og opstart af lægeklinikker følger specifikke procedurer og at vi har fastsat konkrete kvalitetsmål, der er en integreret del af vores hverdag. Medarbejderne hos MedAssist ønsker at skabe en høj grad af kvalitet i samarbejdet med vores læger, kunder og ansatte og arbejder konsekvent efter de fastsatte (høje) kvalitetsmål. Derudover gennemfører vi årlige kunde- og lægetilfredshedsundersøgelser. Vi sørger for, at der skabes fremdrift og forbedringer i vores kvalitetsarbejde ved bl.a. at indsamle informationer om afvigelser i organisationen samt sikre os, at organisationen lærer af dem.